30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Важни срокове

Дейност
Дата
  до 28.06.2021 г.

  до 10 дни от подаване

  до 15.08.2021 г.

  до 05.09.2021 г.

  до 20.09.2021 г.

  до 20.09.2021 г.

  01-02.10.2021 г.
Регистрация и подаване на заявка с резюме
Одобрение на заявката за участие в конференцията
Подаване на пълния текст на публикацията
Рецензиране и изпращане на рецензиите
Подаване на окончателен вариант на публикацията
Краен срок за плащане на таксата
Презентации по секции

  * Организаторите си запазват правото да актуализират и променят сроковете, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.