30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Организационен комитет

Доц. д-р Силвия Костова – ръководител Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Проф. д-р Георги Иванов - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Крум Крумов - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Росица Колева - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Пепа Стойкова - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Зорница Ганчева - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Момчил Антов - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Гл. ас. д-р Надежда Цветкова- Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Гл. ас. д-р Красимир Кулчев- Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Гл. ас. д-р Галя Кушева - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Гл. ас. д-р Дияна Иванова- Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Гл. ас. д-р Жельо Желев - Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов