30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Изисквания

Заявка за регистрация   (BG)   (EN)

Регистрацията за конференцията и подаването на заявката (в PDF формат) се осъществяват посредством онлайн платформата EasyChair. Ако нямате акаунт е необходимо първо да си направите такъв и след това да се регистрирате за конференцията.


Изисквания за оформление на Статия

Технически  изисквания

Темплейт   в WORD формат   (BG)   (EN)