30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

График на конференцията

Дата
Час
Сесия
09:30 - 10:00
Регистрация на участниците в Конференцията
10:00 - 12:00
ОФИЦИАЛНА ЧАСТ
10:00 – 10:30

Откриване на конференцията и приветствие от Ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“.

10:30 – 11:50

Приветствия и поздравления от официални гости. Официална церемония по връчване на почетни плакети на утвърдени преподаватели, партньори от контролните институции, висшите и средните училища

11.50 – 12:00

Обща снимка на участниците в Конференцията

12:00 – 13:30
Обедна почивка
13:30 - 17:00
Пленарни доклади
13:30 – 15:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

15:00 – 15:30

Кафе – пауза

15:30 – 17:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

19:30
Коктейл за официалните гости на Конференцията
10:00 - 12:30
Работа по секции
10:00 – 11:00

Пленарни презентации и дискусии

11:00 – 11:30

Кафе – пауза

11:30 – 12:30

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

12:30 - 13:30
Обедна почивка
13:30 - 17:00
Работа по секции
13:30 – 15:00

Пленарни презентации и дискусии

15:00 – 15:30

Кафе – пауза

15:30 – 17:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

17:00 - 17:20
Закриване на конференцията