30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

специалност

СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Стопанска академия "Димитър А. Ценов", СвищовМагистърски програми

Валутен, митнически и данъчен контрол

Финансов контрол и външен одит

Финансов анализ и контрол

Професионална подготовка в областта на митническия и данъчния контрол, одита, финансовия анализ...

Защо да уча стопански и финансов контрол?

☑️ Професионална подготовка в областта на митническия и данъчния контрол, одита, финансовото разузнаване, криминалистиката и анализа.
☑️ Иновативно обучение, базирано на достиженията на дигиталните технологии, обвързано с практически занятия.
☑️ Международна Еразъм мобилност и престижна реализация в България и чужбина.

Бакалавър

Стопански и финансов контрол
Магистърски програми

Професионално обучение в областта на митническия и данъчен контрол в дистанционна форма на български и английски език

Валутен, митнически и данъчен контрол (ВМДК)

Професионално обучение в областта на финансовия контрол и одит в редовна и дистанционна форма на български език

Финансов контрол и външен одит (ФКВО)

Професионално обучение в областта на финансовия анализ и контрол в дистанционна форма на български език

Финансов анализ и контрол (ФАК)

Партньори
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2
Контакти
Катедра
"Контрол и анализ
на стопанската дейност"

   гр. Свищов
   ул. Ем. Чакъров №2,
   Стопанска академия "Д. А. Ценов",
   Факултетски корпус
   +359 631 66 266
   control@uni-svishtov.bg