30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ

Уважаеми кандидат-студенти,

Благодарение на партньорите, бившите възпитаници и приятели на катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност", всяка година се предоставят различни стипендии и стажове за нашите бъдещи и настоящи студенти.

ОКС „магистър“