30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ

Уважаеми кандидат-студенти,

Благодарение на партньорите, бившите възпитаници и приятели на катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност", всяка година се предоставят различни стипендии и стажове за нашите бъдещи и настоящи студенти.

ОКС „магистър“

За учебната 2022/2023 г. Националната организация на митническите агенти (НОМА) предоставя еднократни стипендии за частично покриване на семестриалните такси за първи семестър на всички студенти, записили магистърска програма "Валутен, митнически и данъчен контрол", редовна форма на обучение. НОМА е неправителствена организация, отстовяща интересите на митническите представители в Р България, като една от нейните цели е активно да съдейства за подготовката на специалисти в тази област и да повишава професионалната компетентност на своите членове.

НОМА