30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

01-02 октомври 2021 г., Свищов

Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности

КОНФЕРЕНЦИЯ

РегистрацияПовече

01-02 october 2021, Svishtov

The digital transformation in control and analysis - risks and opportunities

CONFERENCE

За конференцията

Международната научно-практическа конференция ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности” е организирана от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и е посветена на 30 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол“ и 85-та годишнина на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Конференцията ще се проведе в присъствен и онлайн формат, като всички презентирали своите публикации ще получат сертификати за участие. Одобрените статии ще бъдат публикувани в електронен формат и ще бъдат индексирани в CEEOL, Dlib, Google Scholar, BPOS (Bulgarian portal for open science) и Националния референтен списък.

График на конференцията
Дата
Час
Сесия
09:30 - 10:00
Регистрация на участниците в Конференцията
10:00 - 12:00
ОФИЦИАЛНА ЧАСТ
10:00 – 10:30

Откриване на конференцията и приветствие от Ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“.

10:30 – 11:50

Приветствия и поздравления от официални гости. Официална церемония по връчване на почетни плакети на утвърдени преподаватели, партньори от контролните институции, висшите и средните училища

11.50 – 12:00

Обща снимка на участниците в Конференцията

12:00 – 13:30
Обедна почивка
13:30 - 17:00
Пленарни доклади
13:30 – 15:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

15:00 – 15:30

Кафе – пауза

15:30 – 17:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

19:30
Коктейл за официалните гости на Конференцията
10:00 - 12:30
Работа по секции
10:00 – 11:00

Пленарни презентации и дискусии

11:00 – 11:30

Кафе – пауза

11:30 – 12:30

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

12:30 - 13:30
Обедна почивка
13:30 - 17:00
Работа по секции
13:30 – 15:00

Пленарни презентации и дискусии

15:00 – 15:30

Кафе – пауза

15:30 – 17:00

Презентации и дискусионни панели по тематични направления

17:00 - 17:20
Закриване на конференцията

  * Организаторите си запазват правото да актуализират и променят графика, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Такси за участие
Участници от България
Участници от чужбина
Студенти и докторанти
Партньори
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2
Контакти
Катедра
"Контрол и анализ
на стопанската дейност"

   гр. Свищов
   ул. Ем. Чакъров №2,
   Стопанска академия "Д. А. Ценов",
   Факултетски корпус
   +359 631 66 266
   control@uni-svishtov.bg