30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай в специалност „Стопански и финансов контрол“

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

   º За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 04 юли 2024 г.

   º Кандидат-студентите, подали документи след 04 юли 2024 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за кандидатстващите с оценка от конкурсен изпит,
положен в СА "Д.А. Ценов"

Изпитна сесия (месец)

Срок за подаване на документите
 

Януари

25.01.2024 г. 
(изпит 27.01.2024 г.)

Февруари

22.02.2024 г. 
(изпит 24.02.2024 г.)

Март

28.03.2024 г.
(изпит 30.03.2024 г.)

Април

25.04.2024 г.
(изпит 27.04.2024 г.)

Май

16.05.2024 г.
 (изпит 18.05.2024 г.)

Юни

13.06.2024 г. 
(изпит 15.06.2024 г.)

Юли

04.07.2024 г.
(изпит 06.07.2024 г.)
18.07.2024 г.
(изпит 20.07.2024 г.)
25.07.2024 г.
(изпит 27.07.2024 г.)

Август

29.08.2024 г.
 (изпит 31.08.2024 г.)

Септември

12.09.2024 г. 
(изпит 14.09.2024 г.)ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

08.07.2024 г.

Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома оригинал

08.07. – 20.07.2024 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

22.07.2024 г.

Записване на приетите от второ класиране и прекласираните от първо класиране студенти с диплома оригинал

22.07. – 27.07.2024 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

29.07.2024 г.

Записване на приетите от второ класиране и прекласираните от първо класиране студенти с диплома оригинал

29.07. – 03.08.2024 г.