30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай в специалност „Стопански и финансов контрол“

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ

Уважаеми кандидат-студенти,

Благодарение на партньорите, бившите възпитаници и приятели на катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност", всяка година се предоставят различни стипендии и стажове за нашите бъдещи студенти. Стипендиите са за бакалавърската степен на специалност "Стопански и Финансов контрол", а стажовете към магистърските програми, предлагани от катедрата - "Валутен, митнически и данъчен контрол", "Финансов контрол и външен одит" и "Финансов анализ и контрол".ОКС „бакалавър“

За учебната 2023/2024 година за бакалавърската степен се предоставят три стипендии за трима кандидат-студенти, които са завършили средното си образование през 2023 г. и са записали специалност "Стопански и финансов контрол" в редовна форма на обучение, държавна поръчка.

Стипендиите се отпускат за покриване на семестриалните такси за първата година от обучението на тримата кандидат-студенти.

Предоставянето на стипендиите е въз основа на общия бал, с който кандидат-студентите са приети в Стопанска академия.
Общият бал се образува от*:
    - удвоената оценката от държавния зрелостен изпит, с който кандидат-студент е кандидатствал в Стопанска академия;
    - общия успех от дипломата за средно образование;
    - оценката по БЕЛ от дипломата за средно образование;
    - оценката по Математика от дипломата за средно образование;

*Кандидат-студентите, които са участвали в Ученически състезания по митнически и данъчен контрол имат възможност, след представен сертификат, да добавят единица към общия бал.