30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

   º Редовно обучение, подаване на документи: от 20 юни до 30 август 2023 г.
   º Редовно обучение, записване: от 31 август до 05 септември 2023 г.
   º Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 20 юни до 28 септември 2023 г.

Документите за кандидатстване и записване в редовна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1).

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават лично във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване) на сайта на Стопанска академия.

Кандидаствай за магистър