30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай в специалност „Стопански и финансов контрол“

ЗАЩО СФК?

Защото получавате всичко това...

   º Актуалнен образователен продукт;
   º Солидно професионално, теоретично и практическо обучение по учебен план, разработен съвместно с бизнеса и държавната администрация;
   º Диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада;
   º Ефективна комуникация и взаимодействие с високо мотивиран и квалифициран академичен състав с признати позиции в практиката;
   º Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение и студентски практики;
   º Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми;
   º Възможности за финансова подкрепа под формата на стипендии и награди;
   º Кариерно консултиране и съдействие за бъдещо професионално развитие.