30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай в специалност „Стопански и финансов контрол“

КАК МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?
   º с оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.;
   º след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски или руски език;
   º с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване, кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
   º със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов";
   º с оценка от национални и международни олимпиади.Кандидаствай онлайн СФК